Buøy Næringspark
Nytt landområde
Området har fått 100 nye dekar, som kan gi plass til nye virksomheter og arbeidsplasser.
Bangavågen
Bangarvågen kan være med på å komplettere servicetilbudet og bremse handelslekkasjen ut av bydelen.
GMC
Forholdene for GMC skal forbedres slik at området også gjøres attraktivt for andre aktører – i sum en fremtidsrettet maritim næringsklynge.
RelyOn Nutec
Forholdene for Falck Nutec skal forbedres slik at området også gjøres attraktivt for andre aktører – i sum en fremtidsrettet maritim næringsklynge.
Rosenberg
Det skal sikres gode rammer for Rosenberg og annen sjørettet næring her, i dag og i overskuelig framtid.
Landskapsbuffer
Den 15 meter høye støybufferen vil effektivt avskjære støyen fra verftet.
Kontorlokaler
Vil ligge vendt mot byutviklingsområdet, som vil bestå av kontorbygg, boliger, og en lang kaipromenade.
Solsiden
Solsiden vil bestå av moderne boliger, med beliggenhet i bakkant av en bred og lang kaipromenade.
Kvidavigå
Kvidavigå vil bli oppgradert betydelig og bli en flott badeplass.
1
Nytt landområde med 100 nye dekar, som kan gi plass til nye virksomheter og arbeidsplasser.
2
Bangarvågen kan være med på å komplettere servicetilbudet og bremse handelslekkasjen ut av bydelen.
3
Forholdene for GMC skal forbedres slik at området også gjøres attraktivt for andre aktører – i sum en fremtidsrettet maritim næringsklynge.
4
Forholdene for Falck Nutec skal forbedres slik at området også gjøres attraktivt for andre aktører – i sum en fremtidsrettet maritim næringsklynge.
5
Det skal sikres gode rammer for Rosenberg og annen sjørettet næring her, i dag og i overskuelig framtid.
6
Den 15 meter høye støybufferen vil effektivt avskjære støyen fra verftet.
7
Vil ligge vendt mot byutviklingsområdet, som vil bestå av kontorbygg, boliger, og en lang kaipromenade.
8
Solsiden vil bestå av moderne boliger, med beliggenhet i bakkant av en bred og lang kaipromenade.
9
Kvidavigå vil bli oppgradert betydelig og bli en flott badeplass.

NYE BUØY! En mulighet for Hundvåg og Stavanger.

Gode vekstforhold for nye næringer. På Buøy kan det etableres en ny næringspark med nye kontorbygg, nye virksomheter og ca. 4.000 nye arbeidsplasser. Gjennom etablering av Buøy Næringspark skal næringsdriften i området optimaliseres, med flere arbeidsplasser og flere virksomheter.

Hva folk sier om Buøy Næringspark

Buøy Næringspark er summen av alle de fantastiske næringsmulighetene som ligger i Hundvågkrossen, via Bangavågen og den nedlagte delen av Rosenberg, helt til Kvidavigå ved Pyntesundet på Buøy.

Vårt mål er å legge til rette for kompletterende virksomheter, slik at vi bedre får utnyttet synergiene. På den måten kan vi skape en fremtidsrettet maritim næringsklynge.
Øyane har påfallende få byrom knyttet til sjøen. I Bangavågen ligger en mulighet som ikke bare er knyttet til sjø, men som også ligger svært sentralt for øyabuen – også rent trafikalt.

Hva skjer på Buøy Næringspark?

Fyll inn skjemaet om du ønsker å bli informert underveis i prosjektutviklingen.