Vannbuss mellom øyane og sentrum

buoy-naeringspark--Kristin-Gustavsen
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Kristin Gustavsen er mer enn daglig leder for Stavanger Sentrum AS. Som prosjektleder i CID leder hun blant annet også en gruppe som arbeider med å utrede om en vannbuss – en el-drevet byferge – kan bli til virkelighet i havnebassenget.

– Med en vannbuss som trafikkerer havnebassenget kan vi gjøre hele sentrum mer og enklere tilgjengelig for folk på Øyane. Det vil også knytte Holmen og Bjergsted tettere sammen og styrke begge disse delområdene. En av sentrums utfordringer er at det ligger på en halvøy. En vannbuss vil være en ny inngangsport til sentrum fra sjøen og skape nye bevegelseslinjer gjennom hele middelalderstrukturen. Samtidig vil det være et verdifullt bidrag til å redusere bilbruk, noe som er et pluss i seg selv. Her er det naturlig å vurdere Buøy som holdeplassen, sier Gustavsen.

– Da vil sentrum være mye nærmere også hvis du bor helt ytterst på Hundvåg. En slik vannbuss kan tilrettelegges med roll on – roll off for syklister, og dermed vil det bli enkelt å komme seg fra Øyane til sentrum og tilbake, helt
uten bil.

Tanken om en vannbuss er ikke ny, men nå jobbes det helt konkret med løsningen.

– Dette er et CID-prosjekt hvor Stavangerregionen Havn, Kolumbus, Rogaland Fylkeskommune, Nordic Edge og Stavanger Sentrum AS v/CID har inngått et samarbeid. Det jobbes med å utrede kundegrunnlag, holdeplasser, teknisk infrastruktur og forretningsmodeller. Vi er relativt sikre på at hovedtraséen må inkludere Buøy, Fiskepiren, Holmen og Bjergsted, men også andre holdeplasser blir vurdert, sier Gustavsen som kan vise til mange gode argumenter for vannbuss. Blant disse er å frakte folk miljøvennlig og at flere vil finne sentrum tilgjengelig.

– Et annet viktig poeng er at en vannbuss med holdeplasser på begge sider av fjorden vil knytte næringsområdene her tettere sammen og redusere reisetiden betydelig hvis du bor og jobber på motsatt side, sier Gustavsen.

Selv om noe utredning gjenstår, så mener Gustavsen at vannbussprosjektet bør være realiserbart. Det finnes tilsvarende, svært vellykkede, tilbud i byer som eksempelvis Bergen, Stockholm og Fredrikstad. I sistnevnte har de tilbudt gratis vannbuss siden 2013, og byfergen har blitt en slags signatur for byen.

Hva skjer på Buøy Næringspark?

Fyll inn skjemaet om du ønsker å bli informert underveis i prosjektutviklingen.

Flere saker

Vi trenger flere folk i sentrum!

Daglig leder i Stavanger Sentrum, Kristin Gustavsen, mener flere arbeidsplasser og boliger er avgjørende for et levende bysentrum i et langsiktig perspektiv. – Vi har…
All articles loaded
No more articles to load