Vi trenger flere folk i sentrum!

buoy-naeringspark--Kristin-Gustavsen
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Daglig leder i Stavanger Sentrum, Kristin Gustavsen, mener flere arbeidsplasser og boliger er avgjørende for et levende bysentrum i et langsiktig perspektiv.

– Vi har et klart mål om at Stavanger sentrum skal opprettholde og styrke sin andel av varehandel i regionen. Da trenger vi flere folk som bor og arbeider i sentrum og de sentrumsnære områdene. Det viser både erfaring og undersøkelser, sier Gustavsen.

Fra 2016 til 2017 opplevde sentrum en økning på 10 % gjennom tellepunktene i gågatenettet. Varehandelsrapporter i 2017 viste en omsetningsøkning på 5,2 %.

– Deler av denne økningen skyldes næringsetablering og boligbygging i Stavanger Øst, forteller sentrumslederen, som ikke legger skjul på at sentrumsutviklingen er sårbar. – I årets Varehandelsrapport hadde sentrum nedgang.  Det skyldes i stor grad at Straen Senteret reduserte antall butikker i påvente av rehabilitering og deler av Stavanger Storsenter var under oppussing i 2017.

Nå er nær alle butikklokaler i sentrum utleid og flere virksomheter melder om et positivt oppsving i omsetningen nå i 2018. Vi balanserer imidlertid på en stram line, det er ikke mye som skal til for at pendelen svinger feil vei. I et langsiktig perspektiv er det derfor viktig at det bygges nye bolig- og næringsbygg slik at flere bor og jobber i sentrum og i sentrumsnære områder, konstaterer Gustavsen.

Samarbeid mellom ulike aktører som vil sentrum vel, er en annen oppskrift for et levende bymiljø, mener Gustavsen.

– Det er økt interesse for å samarbeide om å styrke sentrum, både i det offentligprivate samarbeidet og mellom gårdeiere, virksomheter, festivalarrangører og andre. Her må alle gode krefter trø til, smiler sentrumslederen.

Hva skjer på Buøy Næringspark?

Fyll inn skjemaet om du ønsker å bli informert underveis i prosjektutviklingen.

Flere saker

Vi trenger flere folk i sentrum!

Daglig leder i Stavanger Sentrum, Kristin Gustavsen, mener flere arbeidsplasser og boliger er avgjørende for et levende bysentrum i et langsiktig perspektiv. – Vi har…
All articles loaded
No more articles to load