Bangavågen

Et sjønært byrom på Øyane

Øyane har påfallende få byrom knyttet til sjøen. I Bangavågen ligger en mulighet som ikke bare er knyttet til sjø, men som også ligger svært sentralt, rent trafikalt; Ryfast-tunellen er nærmeste nabo. Bangavågen kan gjennom et eget torg, kino og kafeer bli en møteplass som gir folk på Øyane mer av det de trenger. Kort sagt et tilbud som supplerer det øvrige servicetilbudet i Hundvågkrossen. Bangavågen kan med andre ord bli det maritime samlingspunktet bydelen har manglet.
Her vil det også bli aktuelt med båtplasser og en egen marina.

En møteplass for øyabuen

Servicetilbud

Per i dag er servicetilbudet mangelfullt i Hundvågkrossen, med tanke på at bydelen er blant Stavangers største. Mulighetene som ligger i utvikling av Bangavågen kan være med på å komplettere servicetilbudet på Øyane. Det vil på alle måter styrke dette området som felles møteplass for øyabuen, og bremse handelslekkasjen ut av bydelen, slik tilfellet er i dag.

Kortreist handel er dessuten helt i tråd med FNs bærekraftsmål og Stavanger kommunes uttalte mål om 80 prosent reduksjon i utslipp av CO².

For å finne ut hva området skal bli, vil vi spørre bydelen om hva folk ønsker. Finne ut hva som er behovene – og på den måten kartlegge mulighetene.

Torg ved sjøen

Området i Bangavågen ligger adskilt fra øvrig næringsareal og knyttes i kraft av sin beliggenhet naturlig opp mot Hundvågkrossen. Det deler også våg med friområdet, kirken og bydelshuset. Med riktig utforming av bebyggelsen, kan det skapes skjermede uterom med god sjøkontakt. Slik blir det også mulig at Øyane får sitt eget torg ved sjøen!

Hva skjer på Buøy Næringspark?

Fyll inn skjemaet om du ønsker å bli informert underveis i prosjektutviklingen.