Prosjektet

Hva er Buøy Næringspark?

Det er mer enn bare et område i mål og kvadratmeter – det er forenklet sagt summen av alle de fantastiske næringsmulighetene som ligger i Hundvågkrossen, via Bangavågen, fram til det uvirksomme industriområdet (der Rosenberg trakk seg ut i 2003) – det vil si overgangen mellom dagens industriområde og framtidige boliger.

De nevnte mulighetene kan deles inn i to kategorier; potensielle og eksisterende. For å ta det siste først: Nærheten til sjø har vært, og er, avgjørende for Rosenberg WorleyParsons – og skal fortsatt være det. Ingenting skal rokke ved det. Det handler derfor om å utnytte det enorme potensialet som ligger i de uvirksomme områdene ellers på Buøy. Her kan det komme næringsvirksomhet og arbeidsplasser for 4000–6000 mennesker.

Hundvåg og Buøy er en bydel i vekst, en av de største i Stavanger.

Til tross for et bra tilbud innen dagligvaresektoren, står ikke servicetilbudet i bydelen i forhold til befolkningsmengden. Enkeltstående spesialbutikker finnes, men det helhetlige ”Her-kan-jeg-få-alt”-tilbudet mangler. Det er per i dag en betydelig handelslekkasje til kjøpesentre som har alt, blant annet Kvadrat. Og med med Ryfast-åpningen i 2020 blir veien dit enda kortere…

Bangavågen kan i så måte bli løsningen for mange av bydelens utfordringer. Vi ønsker derfor å videreutvikle Hundvågkrossen, sett sammen med næringsvirksomheten og det som kan bli en møteplass i Bangavågen – med blant annet kafeer, kino og bunkring. Og handel, som vil supplere det eksisterende tilbudet i Hundvågkrossen. Slik at folk på Buøy og Hundvåg får et så godt tilbud her at det blir mer naturlig å legge igjen kronene i nabolaget. En av mulighetene til å gjøre bydelen mer levende, handler også om den tidligere delen av Rosenberg, som har ligget brakk siden 2003.

I dette nedlagte industriområdet, som er renset for forurensning, ser vi for oss en kombinasjon av næring (gjennom flere kontorbygg) og boliger (se solsidenstavanger.no). Samt en lang kaipromenade, som gir en rekke muligheter for publikum, som kafeer og restauranter med uteservering, i et meget solvendt område ved vannkanten.

Det blir dessuten en tilrettelagt sykkelsti hit fra Hundvågkrossen, samt en egen båtbuss med hyppige avganger, som vil ta pendlere kjapt og effektiv til og fra byen.

Dette området ligger fra munningen av Pyntesundet ved Kvidavigå, til der Rosenberg er i dag. I grensesonen vil det komme en høy, beplantet buffersone, som er gjennomtestet for lyd, for å minimere støyen fra verftet. Naboene kommer ikke til å bli sjenert av støy, og dette er derfor ikke til hinder for Rosenberg WorleyParsons’ virksomhet, i likhet med Buøy Næringsparks andres planer for området.

Hva skjer på Buøy Næringspark?

Fyll inn skjemaet om du ønsker å bli informert underveis i prosjektutviklingen.