Vannbuss med holdeplass på Buøy er perfekt for syklister!

buoy-naeringspark-Roar-Brresen
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Roar Børresen er leder for Stavanger kommunes sykkelsatsing, Stavanger På Sykkel. Han er begeistret for tanken om en vannbuss tilrettelagt for å ta med syklister fra Øyane, og Buøy Invests ønske om å styrke øybuens muligheter for miljøvennlig mobilitet.

– Det vil bli utrolig lettvint å ta seg til sentrum og videre fra Øyane med sykkel og vannbuss. Dette er et veldig godt tiltak for miljøvennlig mobilitet. Jeg kan ikke forstå annet enn at det vil redusere bilbruk internt på Øyane, men også til og fra sentrum, sier Børresen.

– Hvis dette realiseres, så er det naturlig at vi jobber for å bedre sykkelveinettet på Hundvåg og tilkomst ned til en holdeplass på Buøy. Hvis man også får på plass nye gode møteplasser på Buøy, så vil man i sum få et konsept som er i tråd med alle tanker om 10-minuttersbyen.

Buøy Invest har stort fokus på å legge forholdene til rette for miljøvennlig mobilitet i form av både vannbuss og gode sykkelmuligheter som en del av Solsiden og Buøy Næringspark. Målet er å få opp et tilbud som er så bra at nye arbeidsplasser og boliger ikke medfører økt bilbruk.

– ”Lettvint” og ”effektivt” er stikkord for at flere skal velge sykkel. En vannbuss med roll on – roll off for syklister vil oppfylle begge stikkord. Dermed blir det også enklere å bruke sykkelen for den som skal videre til Forus/Sandnes, Tananger eller nordover. Mye enklere enn å begi seg over den vindutsatte Bybrua, mener Børresen.

I forbindelse med innføringen av den nye bomringen, er det utført en undersøkelse som viser at et stort antall av de som kjører bil til jobb i dag vurderer å gå over til sykkel. Børresen mener at god infrastruktur er avgjørende for at en sykkeltur til jobb ikke blir et engangstilfelle.

– Møllegata-prosjektet er et eksempel. Der viser kartlegging at stadig flere velger å sykle i Møllegata fremfor å sitte i bilkø på Løkkeveien, og at de blir værende på sykkelsetet. Med alle de gode planene som foreligger rundt Buøy, er jeg sikker på at det er mulig å få en høy sykkelandel, sier Børresen.

Hva skjer på Buøy Næringspark?

Fyll inn skjemaet om du ønsker å bli informert underveis i prosjektutviklingen.

Flere saker

Vi trenger flere folk i sentrum!

Daglig leder i Stavanger Sentrum, Kristin Gustavsen, mener flere arbeidsplasser og boliger er avgjørende for et levende bysentrum i et langsiktig perspektiv. – Vi har…
All articles loaded
No more articles to load